_apiario

(performance) APIARIO

_creación: matías siragusa
_palabras y algunas ideas: federico curutchet
_performance, coreografía e ideas: augusto zaquetti, matías siragusa
_performer: augusto zaquetti
_performers invitados: leo ocello, julián pesce